Sobre la delegació

El paper tècnic dels geògrafs valencians en l'elaboració i desenvolupament de les polítiques públiques ha sigut molt important i positivament valorat. Des de les aportacions en l'Estratègia Territorial Valenciana, i que serveix d'instrument d'Ordenació Territorial en la Comunitat Valenciana, fins a la delimitació i ordenació d'espais naturals protegits, la planificació territorial i urbana o l'impuls del desenvolupament local de centenars de municipis, etc.

Son muchos los ejemplos en los que los geógrafos han tenido un papel esencial, bien como empleados públicos, o formando parte de grupos de investigación de las universidades valencianas, o desarrollando su profesión desde empresas de servicios especializados.Són molts els exemples en els quals els geògrafs han tingut un paper essencial, bé com a empleats públics, o formant part de grups d'investigació de les universitats valencianes, o desenvolupant la seua professió des d'empreses de serveis especialitzats.

Junta directiva

Junta directiva per a la legislatura 2023-2027.

Esther Sánchez Almodóvar

Presidenta

Saber més

Antonio Vte Galvañ Vicente

Vicepresident

Saber més

Ignacio Ponsoda Llorens

Secretario

Saber més

Alba Lozano
Pérez

Tesorera

Saber més

Sara Nebot
Meneu

Vocal

Saber més

Jerónimo Buades Blasco

Vocal

Saber més

Leonor Romancho Cazorla

Vocal

Saber més

Manel Alemany Martínez

Vocal

Saber més

Domingo Pérez Herrera

Vocal

Saber més